تعمیرات اساسی تجهیزات 4 جایگاه سی ان جی سازمان تاکسیرانی به پایان رسید

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از انجام تعمیرات اساسی تجهیزات و ادوات 4 جایگاه سی ان جی انقلاب، امیدی، معلم و صیاد شیرازی متعلق به سازمان تاکسیرانی خبر داد.

۱۳۹۹/۱۰/۲۴