119 مورد اشیاء جا مانده در تاکسی ها در سه ماهه سوم سال توسط تاکسیرانان امانتدار به سازمان تاکسیرانی تحویل شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از تحویل 119 مورد اشیاء جا مانده در تاکسی ها در سه ماهه سوم سال 1399 توسط تاکسیرانان امین و شرافتمند به واحد اشیاء گمشده...

۱۳۹۹/۱۰/۰۲