85 میلیارد ریال برای تامین آب باغستانسنتی توسط شهرداری قزوین هزینه شده است

جلسه شورای باغستان های قزوین روز شنبه با حضور هدایت الله جمالی پور استاندار، لطف الله سیاهکلی و فاطمه محمد بیگی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی، علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، ملکی...

۱۴۰۰/۰۴/۰۶