بررسی ۱۰۰مورد گزارش مردمی رسیده به سامانه۱۳۷در سه ماهه نخست سال جاری

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: در سه ماهه نخست سال جاری ۱۰۰مورد گزارش مردمی رسیده به سامانه۱۳۷مورد رسیدگی قرار گرفت و اقدامات لازم مرتبط با این گزارشات انجام شد.

۱۴۰۰/۰۴/۱۳