افزایش بهره‌وری، تسهیل و تسریع فرآیندها در اولویت برنامه‌های مدیریت سرمایه انسانی است

موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین افزایش بهره‌وری، تسهیل و تسریع فرآیندها و توجه ویژه به حاکمیت ارزش‌های اسلامی، کرامت و معیشت خادمان مردم در شهرداری را در اولویت همه...

۱۴۰۲/۰۲/۱۹

چهارمین نشست هم‌اندیشی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین برگزار شد

چهارمین نشست هم‌اندیشی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با موضوع بررسی و جمع‌بندی طرح پیشنهادی دستورالعمل انتصابات، بهبود وضعیت آمار و مهندسی اطلاعات، گزارش تدوین نقشه راه...

۱۴۰۲/۰۲/۱۹