مدیریت جهادی در اجرا و تکمیل، مهمترین ویژگی پروژه کمربندی شرق شهر قزوین است

سردار رفیعی آتانی فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان در بازدید میدانی از پروژه کمربندی شرق شهر قزوین گفت: مدیریت جهادی در اجرا و تکمیل پروژه کمربندی شرق شهر از مهمترین ویژگی های این پروژه است.

۱۴۰۲/۰۶/۱۹