لزوم کنترل و مدیریت اضافه بار خودروهای باری برای جلوگیری از بروز خسارت به تاسیسات شهری

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از لزوم کنترل و مدیریت اضافه بار خودروهای باری به منظور پیشگیری از بروز خسارت های شدید به تأسیسات شهری خبر داد.

۱۴۰۰/۰۴/۲۱