نخستین دوره آموزشی ویژه رانندگان سرویس مدارس برای سال تحصیل جدید برگزار شد

محمدرضا وثوق نیا سرپرست سازمان تاکسیرانی از برگزاری دوره آموزشی آقایان و بانوان رانندۀ تاکسی و خودروی سواری سرویس مدارس توسط سازمان تاکسیرانی و کارگروه مادۀ 18 حمل و نقل دانش آموزی، با حضور مدیران ...

۱۴۰۱/۰۶/۳۰