تخفیف ۵۰ درصدی کلاس های پاییزه مراکز فرهنگی و ورزشی شهرداری در نواحی منفصل شهری به شهروندان

شهروندان در نواحی منفصل شهری با 50 درصد تخفیف می توانند برای استفاده از کلاس های پاییزه مراکز فرهنگی و ورزشی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در این نواحی بهره مند شوند.

۱۴۰۱/۰۷/۱۴