تخفیف 50 درصدی کلاس های پاییزه مراکز آموزشی برای کارکنان شهرداری قزوین

کارکنان شهرداری قزوین و سازمان های تابعه به همراه همسر و فرزندانشان با 50 درصد تخفیف می توانند برای استفاده از کلاس های پاییزه به مراکز فرهنگی و ورزشی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین...

۱۴۰۱/۰۷/۱۶