احداث سرعتکاه و رنگ آمیزی گذرگاه عابرپیاده مقابل حدود۴۰مدرسه سطح شهر

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به دانش آموزان عزیز احداث سرعتکاه و رنگ آمیزی گذرگاه عرضی عابرپیاده مقابل حدود۴۰مدرسه سطح شهر قزوین در دستورکار سازمان...

۱۴۰۱/۰۷/۱۷