معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی موتور محرک شهرداری قزوين است

مهدی صباغی، شهردار قزوين در بازديد از معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمایه انسانی شهرداري قزوين گفت: مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق توسعه پایدار است و برای رسیدن به این مهم و مرتفع...

۱۴۰۰/۰۹/۰۹