میدان مرکزی میوه و تره بار با سیاستگذاری و چشم انداز طولانی مدت باید به خارج از محدوده شهر قزوین انتقال یابد

در جلسه بررسی آماده سازی احداث میدان مرکزی میوه و تره بار قزوین که با حضور رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین در محل دفتر میدان مرکزی تره بار برگزار شد، ضمن تاکید...

۱۳۹۹/۰۹/۱۲