اين ميل در ارتفاعات شمال شهر قزوين ،بر قله کوه وبرروي سکويي هشت ضلعي که حدود يک مترازکف زمين ارتفاع دارد،بنا شده است . طرح برج به شکل هشت نيم ستون مدور است ودر فواصل منظم ،دور تا دور بدنه اصلي برج اضافه شده اند. ارتفاع اين نيم ستون ها نزديک به شش متر است . حدود يک متر به بالاي برج مانده ، يک رديف سنگ خارا که بادقت خاص ترشيده شده ،دورتادور برج را گرفته و حدود ده سانتيمتر لبه آن، از بدنه برج بيرون آمده است.