پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

عصارزاده مطرح کرد:

افزایشرضایت شهروندان از عملکرد منطقه 3 شهرداری قزوین

میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری منطقه 3 قزوین در ۱۲ ماه سال۹۸ ارتقا یافت.

به گزارش روابط عمومی منطقه 3 شهرداری قزوین، محمد ابراهیم عصارزاده، مدیر منطقه 3 شهرداری قزوین اعلام کرد: از مجموع ۲۷۸۰ پیام ارسال شده توسط شهروندان محترم  در سامانه ۱۳۷ منطقه سه، در رابطه با  ۹۲درصد پیام ها، اقدام مقتضی انجام  و منجر به نتیجه گردیده است. از این تعداد حدود ۶۰ درصد منجر به جلب رضایتمندی شده و در رابطه با تقریبا ۴۰درصد مابقی نیز اطلاع رسانی های لازم شده است.

وی افزود: براساس آمارها از ابتدای سال ۹۸ تا پایان سال نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ میزان رضایت از عملکرد منطقه سه از ۴۳ به ۵۸ رشد داشته است.

عصارزاده در پایان گفت: امیدواریم با تلاش مضاعف همکاران واحد عمرانی، نواحی و پیمانکاران مرتبط میزان رضایتمندی در سال جاری به بیش ۶۰ درصد ارتقاء پیدا کند.

اپایان پیام

تصاویر مرتبط