┌»Ï▒Ï»Ï┤┌»Ï▒┘è ┌»Ï▒Ï»Ï┤┌»Ï▒┘è

مسجد و مدرسه سردار که متعلق به دوره قاجار است و درسال 1231 هجري قمري ساخته شده است درمحله ديمج در خيابان تبريز قزوين قرار دارد. نقشه بنا مربع مستطيل است و ساختمان آن در دو اشکوب ساخته شده است. ازاره بنا با سنگ و بقيه آن با آجر تراش خورده ساخته شده و با کاشي‌هاي رنگارنگ تزيين يافته است. دور تا دور حياط مدرسه را از چهار سو با اشعار مرحوم محتشم کاشاني به خط نستعليق زيبا، به رنگ سفيد در کاشي بنفش، کتيبه کرده‌اند