دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 

Asset Publisher
دومين نشست تخصصي سرويس هاي بهداشتي
دومين دوره همايش ملي سرويس هاي بهداشتي به ميزباني تهران در سالن همايش‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.
 
1391/9/8 10:41 AM