دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 

نهمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و چهارمين همايش توسعه شهري
نهمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و چهارمين همايش توسعه شهري با هدف توسعه گردشگري تاريخي، مذهبي، طبيعي و فرهنگي در برج ميلاد برگزار ‌شد.
 
1391/12/24 06:10 PM
اولين همايش ملي سرويسهاي بهداشتي
همزمان با 19 نوامبر روز جهاني توالت، اولين همايش سرويسهاي بهداشتي عمومي در قزوين برگزار شد.
 
1391/7/26 09:01 AM
نشست تخصصي انرژي هاي نو در مديريت شهري براي مقابله با تغييرات آب و هوا
نشست تخصصي «كاربرد انرژي‌هاي نو در مديريت شهري براي مقابله با تغييرات آب و هوا» برگزار شد.
 
1391/6/13 11:40 AM