دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 

اوقات شرعي
اوقات شرعی قزوین

اذان صبح 04:59:29
طلوع آفتاب 06:32:27
اذان ظهر 13:13:12
غروب آفتاب 19:53:22
اذان مغرب 20:11:20
نمایش نظرسنجی
نظر شما راجع به پرتال تحقيق و توسعه چيست؟

a. عالي
b. خوب
c. متوسط
d. ضعيف


رزومه خانم شيما زرآبادي پور

 

نام
:
شيما
 
نام خانوادگي
:
زرآبادي پور
 
مدرك تحصيلي
:
كارشناس ارشد عمران گرايش برنامه ­ريزي حمل و نقل و ترافيك
 
سوابق كاري
:
كارشناس ساختمان سازمان نوسازي و تجهيز مدارس از سال 82-84
مسئول نقشه برداري و ناظر سازمان نوسازي و تجهيز مدارس 83-84
همكاري با شركت رهروان عمران در جانمايي و طراحي علائم افقي و عمودي ترافيكي اداره كل راه و ترابري استان قزوين 83
همكاري با دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) در جانمايي و طراحي علائم افقي و عمودي ترافيكي اداره كل راه و ترابري استان مركزي 83-84
همكاري با پژوهشكده حمل و نقل و وزارت راه و ترابري در مطالعه و بررسي و تعيين شاخصهاي ارزيابي عملكرد زير بخش هاي حمل و نقل در وزارت راه و ترابري 83
رئيس اداره ترافيك و مسئول كميته فني ترافيك شهرداري قزوين 84-85
مدرس دروس عمران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين از سال 84 تا 89
مدير مطالعات و برنامه ريزي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين 85-87
مدرس دروس ترافيک در موسسه آموزش عالي دهخدا از سال86 تا 88
مدرس درس نقش حمل و نقل در توسعه پايدار در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي (تهران) 88
كارشناس حمل و نقل استانداري قزوين (به صورت مامور به خدمت)86-87
نماينده شهردار در شوراي اسلامي شهر قزوين از سال 87 تا 89
نماينده و مشاور امور بانوان شهرداري قزوين سال از سال 88 تا کنون
همکاري با شهرداري ابهر در پروژه کارت پارک 87
همکاري با شهرداري محمديه در طراحي ميدان ورودي شهر 87
مدير پروژه ساختمان اداري بلندمرتبه شهرداري و شوراي شهر قزوين 88 تا كنون
همکاري با شهرداري آبيک در ساماندهي محور اصلي شهر آبيک سال 88
همکاري با شهرداري بويين زهرا در اصلاح هندسي تقاطعها سال 88
ناظر و محاسب ساختمان شركت فني و مهندسي شهرآرا
محاسب صنعتي گروه صنعتي سپهر سوله و کاسپين سوله
تدوين طرح توجيهي ساماندهي ترافيک اسفراين استان خراسان شمالي
نماينده معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين در طرح CDS قزوين
ناظر پروژه مطالعه و تهيه طرح سامانه حمل و نقل هوشمند(ITS )
ناظر پروژه طرح سامانه خطوط اتوبوسراني سريع و انبوه (BRT) و مكانيابي پايانه هاي اتوبوسراني قزوين
ناظر پروژه طرح سامانه جابجايي كالا در سطح شهر قزوين و مبادي آن
ناظر پروژه طرح مديريت روسازي معابر سامانه جابجايي كالا در سطح شهر قزوين و مبادي آن
ناظر پروژه طراحي مسير دوچرخه و طرح ترويج استفاده از آن در قزوين
ناظر پروژه طراحي و مكانيابي پارك آموزش ترافيك قزوين
ناظر پروژه امكان سنجي تعريف و توسعه و بازگشايي معابر جديد در افق كوتاه مدت و بلند مدت در شهر قزوين
ناظر پروژه طراحي و مكانيابي كلينيك خودرو در شهر قزوين
ناظر پروژه طرح مديريت پاركينگ و مكانيابي پاركينگهاي غيرحاشيه­ اي و تدوين طرح بومي جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاريهاي مرتبط
ناظر پروژه طرح شناخت نيازهاي عابر پياده و افراد كم توان در سيستم حمل و نقل و شبكه معابر شهر قزوين
مدير پروژه آموزش و بسترسازي فرهنگ ترافيك در شهر قزوين
مدير پروژه بررسي عملكرد ناوگان اتوبوسراني شهر قزوين
طراحي علائم ترافيكي شهركهاي كوثر و مينودر قزوين
مدير پروژه مكانيابي جايگاههاي CNG قزوين
مدير پروژه مكانيابي پلهاي عابر پياده قزوين
عضو نظام مهندسي ساختمان استان قزوين( کسب رتبه دوم آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته نظارت و محاسبات عمران سال 85)
عضو گروه تخصصي ترافيك سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين( کسب رتبه نخست آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته ترافيک سال 88)
مهارت ها و دوره آموزشي
:
Microsoft office, Sap, Safe, Etabs, I think, Emme/2, Auto cad, Expert choice, Synchro
نظارت و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه
آشنايي با مباني گودبرداري و سازه­هاي نگهبان
ژئوتکنيک و طراحي پي
آموزش نرم افزار ترافيکي EMME/2
آموزش نرم افزار ترافيکي AIMSUN
دوره آموزشي مهندسي ايمني راه
فعاليت هاي پژوهشي
:
- رصافي، امير­عباس؛ زرآبادي­پور، شيما؛"بررسي توسعه پايدار در ايران با استفاده از تحليل چند هدفي"، فصلنامه علمي پژوهشي علوم و تکنولوژي محيط زيست، دوره 11،شماره2، تابستان 88
- زرآبادي­پور، شيما؛ محمدي­پور، اميرحسين؛"­ارائه راهكارهاي مديريتي ­در راستاي افزايش­ مطلوبيت سيستم اتوبوسراني(مطالعه موردي شهر قزوين­)، ارائه شده در هشتمين کنفرانس مهندسي حمل­و­نقل و ترافيک ايران. ارديبهشت 87
- پورمعلم، ناصر؛ شهني دزفوليان، رضا؛ زرآبادي­پور، شيما؛"مدل هوشمند تقاضاي سفر(INTD Method) تحليل و بازشناسي الگوي مدل تقاضاي سفرهاي جاده اي" ارائه شده در نخستين همايش اقتصاد حمل و نقل. خرداد ماه 83