دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 

اوقات شرعي
اوقات شرعی قزوین

اذان صبح 04:59:29
طلوع آفتاب 06:32:27
اذان ظهر 13:13:12
غروب آفتاب 19:53:22
اذان مغرب 20:11:20
نمایش نظرسنجی
نظر شما راجع به پرتال تحقيق و توسعه چيست؟

a. عالي
b. خوب
c. متوسط
d. ضعيف


رزومه آقاي دكتر سيد مهدي يدي همداني

 

نام
:
سيد مهدي
 
نام خانوادگي
:
يدي همداني
مدرك تحصيلي
:
دکتري، مهندسي و برنامه ريزي حمل و نقل، دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، در مرحله دفاع از پايان نامه.   
كارشناسي ارشد، مهندسي و برنامه ريزي حمل و نقل، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1381.
كارشناسي، مهندسي عمران- عمران، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه زنجان، 1379.
ديپلم، رياضي – فيزيك، دبيرستان شهيد بابايي (تيزهوشان)، قزوين، 1375.
 
سمت شغلي
:
   معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين، مهر 1384 تا کنون.
سوابق كاري
:
   رئيس هيأت مديره سازمان اتوبوسراني قزوين و حومه، آبان 1384 تا کنون.
   رئيس هيأت مديره سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني قزوين، آبان 1384 تا کنون.
   رئيس هيأت مديره سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري قزوين، آبان 1384 تا کنون.
   رئيس ستاد معاينه فني خودرو شهر قزوين، آذر 1384 تا کنون.
   مدير امور قراردادها، شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک تهران، 1382 تا 1384.
   مدير پروژه مطالعه وضعيت ترافيكي تقاطع بزرگراه در دست احداث امام علي با بزرگراه آهنگ (محلاتي)، شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران، 1382-1383.
   مسؤول بخش ترافيك پروژه ساماندهي منطقه يافت آباد تهران، مهندسين مشاور پرداراز، 1382.
   کارشناس پروژه طراحي سيستم بهينه حمل و نقل اسيد سولفوريك در كشور، شركت بازرگاني ياران تجارت قرن، 1381.
   مدير پروژه طراحي پايانه درون شهري دو منظوره شهيد بهشتي در شهر قزوين ، مهندسين مشاور ايمن تردد، 1381.
   مسؤول و کارشناس در پروژه‌هاي زيرمجموعه مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک شهر كرمانشاه، شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران، 1381 - 1382.
   مسؤول و کارشناس در پروژه‌هاي زيرمجموعه مطالعات ساماندهي حمل و نقل و ترافيک شهر قزوين شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران، 1380 - 1381.
   مسؤول پروژه بررسي وضعيت تقاضا در محدوده مجموعه بيهقي تهران،‌ شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران، 1380.
   مسؤول پروژه بررسي امتداددهي خيابان فاطمي تا بزرگراه چمران، شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران، 1380.
   کارشناس پروژه مطالعات ساماندهي شهر مراغه، مهندسين مشاور ايمن تردد، 1380-1381.
   کارشناس پروژه مطالعات ساماندهي خيابان‌هاي امام خميني و جمهوري تهران، مهندسين مشاور ايمن تردد، 1381.
   مسؤول كارگاه در پروژه ساخت ساختمان اداري استانداري قزوين به متراژ 10000 مترمربع، شركت مسكن سازان، بهمن 1378 تا مهر 1379.
 
طرح و مقالات
:
   عضو گروه بتنهاي با مقاومت بالا در دانشگاه زنجان و كسب مقام سوم در مسابقات بتن دانشگاه‌هاي كشور، جشنواره دانشجويي مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1378.
   بررسي الگوي تقاضا براي حمل و نقل پس از زلزله در تهران، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1379.
   آشنايي با روشهاي الكترونيكي اخذ عوارض و كاربرد آن در برنامه ريزي حمل و نقل، سمينار كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1380.
   طراحي متدولوژي تعيين ماتريس مبدأ- مقصد كالا بر اساس آمار شمارش ترافيك در راههاي كشور، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1381.
   متدولوژي برآورد ماتريس سفرهاي خريد خانه مبنا با استفاده از مدل فرصت ‌هاي تداخلي فازي، پاياننامه دکتري، دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت، در مرحله دفاع از رساله.
   افندي زاده شهريار، سيد مهدي يدي همداني، كاربرد دستگاه هاي الكترونيكي اخذ عوارض در جادهها،  ماهنامه صنعت حمل و نقل،‌ شماره 210، بهمن 1380.
   يدي همداني، سيد مهدي، خصوصيات و شاخصه هاي ايمني وسايل نقليه - عوامل مؤثر بر ايمني ترافيک، نخستين کنفرانس بين المللي ايمني راه، ارديبهشت 1388.
 -     Afandizadeh Zargari, Shahriar, S.M. Yadi Hamedani, Estimation of Freight O-D Matrix Using Waybill Data and Traffic Counts in Iran Roads, Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B-Engineering, 30(B1):129-144, February 2006.
عضويت ها
:
-  بورسيه هيئت علمي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين.
-  عضو نظام مهندسي ساختمان استان تهران از سال 82 تا 85.
-  عضو نظام مهندسي ساختمان استان قزوين از سال 85 تاکنون.