دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 


تاريخچه كميسيون تحقيق و توسعه

 

در آذرماه 1389 با هدف انجام فعاليتها بر اساس اصول علمي و پرهيز از هرگونه اظهار نظرهاي سليقه­اي و سعي و خطا در تصميم گيري ها و همچنين در راستاي تحقق چشم انداز شهر قزوين كه در آن شهرداري قزوين را نهادي مردمي و دانش محور معرفي نموده تا شهر تاريخي و فرهنگي قزوين را به شهري ايمن، شاداب، پايدار با رونق اقتصادي و جاذبه هاي گردشگري تبديل نمايد، تشكيل شد.
اين كميسيون زير نظر شوراي سياستگذاري تحقيق و توسعه است كه رئيس شوراي مذكور شهردار مي­باشد. و در زير مجموعه كميسيون تحقيق و توسعه، كميته هاي تخصصي مديريت شهري و سرمايه­گذاري، معماري و شهرسازي، حمل و نقل و ترافيك، خدمات شهري و محيط زيست، اجتماعي و فرهنگي، فني و عمراني جهت بررسي تخصصي امور پژوهشي  تشكيل شده اند.
نمایش نظرسنجی
نظر شما راجع به پرتال تحقيق و توسعه چيست؟

a. عالي
b. خوب
c. متوسط
d. ضعيف