دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 


اهداف كميسيون تحقيق و توسعه

 

1. افزايش اثربخشي،كاربست و بهره­گيري از دستاوردهاي تحقيقاتي و مطالعاتي در فعاليتهاي مديريت شهري مبني بر نياز سنجي، فرصت يابي و ايده­پردازي در زمينه­هاي مختلف و هدايت و جهت­دهي آنها به سوي نيازها، مسائل و اولويتها
2. ارتقاي همكاريها و تعاملات علمي و فناوري با دانشگاه­ها، نخبگان و فعالان حوزه مديريت شهري و شهرداري تهران و ديگر كلانشهرها به منظور ايجاد جريان دانش و فناوري به شهرداري قزوين.
3. توسعه و ارتقاي زيرساختهاي تحقيق و توسعه در حوزه­هاي انساني، سخت افزاري و نرم افزاري به منظور پشتيباني از اثر بخشي دستاوردهاي تحقيقاتي و انتشار آن در حوزه مديريت شهري.
نمایش نظرسنجی
نظر شما راجع به پرتال تحقيق و توسعه چيست؟

a. عالي
b. خوب
c. متوسط
d. ضعيف